GIS - system informacji przestrzennej

Podstawowym elementem systemu jest baza danych zawierająca informacje graficzne i opisowe o obiektach. Główną cechą systemów informacji przestrzennej jest możliwość prezentacji danych opisowych w formie graficznej, zarówno na  mapach jak i innych nośnikach cyfrowych.

Technologia ta pozwala na natychmiastowy dostęp do danych, ich selekcję, prowadzenie analiz oraz uzyskiwanie gotowych raportów. Wszystko to ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji i wyboru optymalnych rozwiązań.

Kompleksowa baza danych gminy

Kompleksowa baza danych gminy

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksową bazę danych. Nasz system informacyjny opracowaliśmy dla gminy o powierzchni 40 km2 zamieszkałej przez 15 000 mieszkańców.

Więcej...

Baza danych dla zakładu metalurgicznego

Baza danych dla zakładu metalurgicznego

Na życzenie klienta utworzyliśmy system informacyjny obszaru o powierzchni 114 ha, uwzględniający dane topograficzne, ewidencyjne i branżowe.

Więcej...