Mapy cyfrowe

Mapa analogowa jest klasycznym opracowaniem kartograficznym, zawierającym informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych. Wraz z postępem technologicznym w geodezji i kartografii, dokonała się rewolucja w zakresie pozyskiwania i przetwarzania zebranych informacji.

Powoli i skutecznie zastąpiono tradycyjne nośniki danych, takich jak papier, folia, tkanina, szkło czy płyta metalowa, wynalazkami XXI wieku – płyta CD, DVD, Blu-ray, a mapy analogowe zostały wyparte przez mapy cyfrowe.

Idąc z duchem czasu, dysponując nowoczesnym sprzętem pomiarowym firm Leica i Nikon, pracując na najnowszym oprogramowaniu oraz co najważniejsze, podpierając się wieloletnim doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą, firma „Geocad” sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości różnego rodzaju cyfrowe opracowania geodezyjne:

  • mapy do celów projektowych
  • mapy do celów prawnych
  • mapy z inwentaryzacji powykonawczej obiektów kubaturowych, inżynierskich oraz sieci uzbrojenia terenu.

Wykonujemy również specjalistyczne opracowania geodezyjne:

  • profile podłużne i poprzeczne obiektów liniowych
  • profile podłużne napowietrznych linii energetycznych
  • mapy lądowisk wraz z przekrojami podłużnymi i poprzecznymi powierzchni wznoszenia
  • pomiary wysokości obiektów niedostępnych
  • mapy warstwicowe zwałowisk ziemnych
  • pomiary i obliczenie powierzchni ogródków działkowych

i wiele, wiele innych.

Na życzenie klienta, dokumentację przekazujemy zarówno w wersji analogowej (drukowanej), jak i cyfrowej - w postaci plików dwg, dxf, pdf itp.

Do tej pory wykonaliśmy ponad 140 różnych opracowań cyfrowych, dla powierzchni od 1 do 1200 ha, dla terenów miast oraz obszarów wiejskich. Najważniejsze i najciekawsze z nich, to:

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Na cele prac projektowych rozbudowy sieci teletechnicznej, opracowaliśmy  szereg map cyfrowych, obejmujących obszar zlokalizowany na terenie kilku gmin, o łącznej powierzchni około 1200 ha.

Więcej...

Mapa cyfrowa hałdy

Mapa cyfrowa hałdy

Regularne, kwartalne pomiary geodezyjne hałdy kopalnianej o powierzchni ponad 90ha, pozwalają zleceniodawcy ocenić postęp eksploatacji materiału skalnego.    

Więcej...

Profile sieci energetycznej wysokiego napięcia

Profile sieci energetycznej wysokiego napięcia

Na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych, sporządziliśmy szczegółowy profil podłużny 5 odcinków napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia. Nasza dokumentacja uzupełniła projekt kompleksu budynków salonu samochodowego.

Więcej...

Profile podłużne potoków i rowów wraz z inwentaryzacją przepustów drogowych

Profile podłużne potoków i rowów wraz z inwentaryzacją przepustów drogowych

Opracowaliśmy profile podłużne potoków, strumieni i rowów na łączną długość ponad 23km. Dodatkowo, na prośbę zleceniodawcy, wykonaliśmy inwentaryzację wskazanych przepustów drogowych. Wyniki naszej pracy stanowiły podstawę planów regulacji gospodarki wodnej i koncepcyjnych ustaleń dotyczących ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy.

Więcej...

Mapa lądowiska

Mapa lądowiska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk, opracowaliśmy szereg map lądowiska i terenu otaczającego wraz z profilami powierzchni wznoszenia. Jednocześnie, dokonując pomiaru wysokości punktów niedostępnych, w sporządzonej dokumentacji zawarliśmy informacje o wszystkich wysokich obiektach w okolicy lądowiska, stanowiących ewentualne zagrożenie dla śmigłowców.

Więcej...

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i z chęcią podejmiemy się nietypowych zleceń.