Realizacje

Dwadzieścia lat pracy w branży geodezyjnej pozwoliło nabrać nam doświadczenia w wykonywaniu robót typowych i takich, które wymagały przewartościowania na nowo całej posiadanej przez nas wiedzy. Przedstawione realizacje nie są z konieczności pełne. Lista wykonanych prac byłaby zbyt długa i mało czytelna. Zawiera więc tylko obiekty największe i spektakularne. Nie należy z tego wyciągać wniosku, że prace mniejsze nie są dla nas istotne, wręcz przeciwnie, każda praca jest równie ważna.

Jesteśmy na bieżąco z nowo wprowadzanymi na świecie technologiami pozwalającymi na korzystanie z innowacji również na rynku krajowym.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Aktywnie uczestniczymy w procesie budowlanym, począwszy od ustalenia granic nieruchomości objętej inwestycją, poprzez geodezyjne opracowanie projektu z wytyczeniem w terenie, pomiary kontrolne, na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kończąc. Podejmujemy się również geodezyjnego nadzoru inwestorskiego.

Więcej...

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Wykonujemy kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie rozgraniczeń, wznowień granic oraz podziałów. Uczestniczymy w całym postępowaniu administracyjnym nadzorując i dbając o jego sprawny przebieg.

Więcej...

Mapy cyfrowe

Mapy cyfrowe

Opracowujemy mapy do celów projektowych w postaci cyfrowej, jak i analogowej. Na potrzeby gospodarki nieruchomościami, sporządzamy mapy do celów prawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, wykonujemy także inne opracowania cyfrowe takie jak profile podłużne i poprzeczne terenu, profile linii energetycznych.

Więcej...

Pomiary deformacji i odkształceń

Pomiary deformacji i odkształceń

Wykonujemy pomiary kontrolne stanu konstrukcji inżynierskich, takich jak: kominy, hale przemysłowe, obiekty mostowe. Zakładamy sieci obserwacyjne na potrzeby monitoringu osiadań i przemieszeń budynków oraz obiektów liniowych np. autostrad. Ze względu na górniczy charakter regionu, badamy odkształcenia i deformacje terenu. W związku z występującymi szkodami górniczymi, sporządzamy opinie i dokumentacje pozwalające na efektywną obsługę kosztów szkód górniczych.

Więcej...