Ostatnie realizacje

Lista ostatnich realizacji naszej firmy.

In­wen­ta­ry­za­cja kon­struk­cji stacji metra

Azja Centralna - Centrum Kongresowe
W ostatnim miesiącu rozpoczęliśmy prace w jednej z azjatyckich stolic. Na nowo powstającym obiekcie wykonaliśmy ponad 650 skanów...

In­wen­ta­ry­za­cja kon­struk­cji stacji metra

Inwentaryzacja konstrukcji nośnej hali
Kolejny przykład wykorzystania skaningu do monitoringu obiektów. Przeprowadzono pełną inwentaryzację konstrukcji nośnej hali o rozpiętości 50mx50m...

Inwentaryzacja tuneli oraz stacji metra

Inwentaryzacja tuneli metra
Zeskanowaliśmy kolejne odcinki tuneli II linii warszawskiego metra. Pomierzyliśmy północne tunele pomiędzy stacjami C10, C11, C12 oraz pomiędzy C13 a C14. Sumaryczna długość tych tuneli to 1840 m...

Przygotowanie terenu pod inwestycję

Przygotowanie terenu pod inwestycję
Dla inwestora zagranicznego wykonujemy kompleksowe przygotowanie terenu o powierzchni ponad 1ha pod inwestycję biurowo-mieszkaniową. Przeprowadzamy przedzakupowe, techniczne badanie "due diligence"...

Skaning Laserowy 3D

Skaning Laserowy 3D

Skaning laserowy 3D jest nowoczesną technologią pozwalającą na bardzo szybkie, precyzyjne oraz bezinwazyjne pozyskiwanie informacji 3D o obiektach. Pomiary wykonywane skanerem laserowym, dają możliwość rejestracji do 500.000 punktów na sekundę z milimetrową dokładnością. Skraca to czas pomiaru, a w konsekwencji projektowania, wykonawstwa oraz tworzenia dokumentacji powykonawczych i inwentaryzacyjnych. Wynikiem pomiaru jest trójwymiarowa chmura punktów stanowiąca zbiór współrzędnych XYZ, będąca realistycznym obrazem skanowanego obiektu. Na podstawie połączonych chmur punktów możliwe jest sporządzanie dokumentacji 2D (rzutów, przekrojów, elewacji), ortofotoplanów oraz wektorowych modeli 3D z dokładnością rzędu kilku milimetrów.
więcej informacji...