Wsparcie inwestycji

Polska jest doskonałym miejscem do inwestowania i rozwijania biznesu. Podczas, gdy w Europie panowała recesja Polska jako jedyny kraj zanotował wzrost gospodarczy. Raporty agencji ratingowych podkreślają stabilność gospodarczą i polityczną naszego kraju. W powiązaniu z dużą liczbą wysoko wykształconej kadry pracowniczej Polska stanowi idealne miejsce na lokowanie kapitału.

Realizacja procesu inwestycyjnego (w szczególności prowadzonego na rynku zagranicznym) to proces wysoce złożony i wymagający znajomości realiów rynkowych. Wychodzą naprzeciw zagranicznym inwestorom nasza firma oferuje pełne wsparcie w przygotowaniu oraz realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W imieniu inwestora wykonujemy szereg czynności administracyjnych, prawnych oraz technicznych, które wraz z pełnym badaniem „due diligence”, pozwalają na ocenę perspektyw inwestycji, a także jej sprawny przebieg.

Czynności, jakie wykonujemy w ramach powierzonego nam zlecenia, mogą obejmować:

  • ekonomiczną analizę przedsięwzięcia inwestycyjnego;
  • wybór dogodnej lokalizacji inwestycji wraz z analizą zapotrzebowania rynkowego;
  • analizę stanu prawnego wybranej nieruchomości oraz miejscowego planu zagospodarowania terenu;
  • obsługę terenowo-prawną obejmującą rozgraniczenia, wznowienia oraz podziały nieruchomości;
  • badania geologiczne gruntów;
  • pomoc na etapie projektowania oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych;
  • wsparcie w trakcie procesu budowlanego;
  • obecność przy procedurach związanych z finalizacją inwestycji.

Jeżeli są państwo zainteresowani inwestowaniem na terenie Polski, jesteśmy gotowi udzielić Państwu pełnego i profesjonalnego wsparcia bazującego na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej w polskiej rzeczywistości.

Zapraszamy do współpracy.