Geodezyjny monitoring deformacji świetlika

Przeprowadzaliśmy okresowe obserwacje przemieszczeń poziomych i pionowych punktów węzłowych świetlika dachowego w galerii handlowej. Do określania współrzędnych XYZ wykorzystywaliśmy precyzyjny tachimetr elektroniczny oraz skaner.

Wróć