Mapa lądowiska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk, opracowaliśmy szereg map lądowiska i terenu otaczającego wraz z profilami powierzchni wznoszenia. Jednocześnie, dokonując pomiaru wysokości punktów niedostępnych, w sporządzonej dokumentacji zawarliśmy informacje o wszystkich wysokich obiektach w okolicy lądowiska, stanowiących ewentualne zagrożenie dla śmigłowców.

Wróć