Monitoring osiadań galerii handlowej

Zrealizowaliśmy cykliczne pomiary osiadań budynków galerii handlowej. Sieć składała się z 38 reperów, które mierzono niwelacją precyzyjną o dokładności 1.0 mm/km.

Wróć