Monitoring wpływu eksploatacji górniczej na autostradę A1

Wykonywaliśmy okresowy monitoring wpływów eksploatacji górniczej dwóch zakładów na stan konstrukcji autostrady A1. Mierzyliśmy sieć złożoną z ok. 800 punktów rozmieszczonych równomiernie wzdłuż odcinka autostrady o długości 9 km.

Wróć