Pomiary deformacji i odkształceń hałdy kopalnianej

Wykonujemy coroczne pomiary niwelacyjne sieci obserwacyjnej na terenie zakładu przeróbczego odpadów wydobywczych. Na podstawie uzyskanych wyników określamy deformacje i odkształcenia terenu o powierzchni 90 ha.

Wróć