Profile podłużne potoków i rowów wraz z inwentaryzacją przepustów drogowych

Opracowaliśmy profile podłużne potoków, strumieni i rowów na łączną długość ponad 23km. Dodatkowo, na prośbę zleceniodawcy, wykonaliśmy inwentaryzację wskazanych przepustów drogowych. Wyniki naszej pracy stanowiły podstawę planów regulacji gospodarki wodnej i koncepcyjnych ustaleń dotyczących ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy.

Wróć