Profile sieci energetycznej wysokiego napięcia

Na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych, sporządziliśmy szczegółowy profil podłużny 5 odcinków napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia. Nasza dokumentacja uzupełniła projekt kompleksu budynków salonu samochodowego.

Wróć