Przygotowanie terenu pod inwestycję

Dla inwestora zagranicznego wykonujemy kompleksowe przygotowanie terenu o powierzchni ponad 1ha pod inwestycję biurowo-mieszkaniową. Przeprowadzamy przedzakupowe, techniczne badanie "due diligence" mające określić charakter geotechniczny terenu oraz jego strukturę zmienioną pod wpływem dokonanej eksploatacji górniczej. Odwierty geologiczne oraz dokumentacja geofizyczna pozwolą projektantom na prawidłowe skonstruowanie i posadowienie budynku, a inwestorowi ułatwią decyzję o ewentualnym rozpoczęciu inwestycji.

Wróć