Centrum Handlowe

Wykonaliśmy skaning elewacji kilku galerii handlowych. Celem opracowania było stworzenie przestrzennych modeli 3D elewacji, które stały się podstawą do rozbudowy tych obiektów. Na przekazanych modelach pokazano istotne dla projektantów elementy konstrukcyjne m.in. wysokości poszczególnych poziomów oraz rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Sumaryczna długość opracowanych modeli przekroczyła 650m, a wysokość w przedziale 9-18m.

Wróć