Dokumentacja kryminalistyczna

Materiał, który otrzymaliśmy, posłużył nam do badania śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. W rezultacie mogliśmy określić rozmiar oraz położenie niezidentyfikowanego, do tej pory, przedmiotu, podlegającego analizie śledczych, a widocznego na archiwalnych zdjęciach samochodu, stanowiących dokumentację miejsca zbrodni.
Wydana przez nas opinia posłużyła identyfikacji badanego przedmiotu.

Pomiar i analiza śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa to tylko jedno z zastosowań skaningu laserowego 3D. Przy pomocy tej nowoczesnej technologii można m.in. dokonać ekspertyzy  podczas badania katastrofy budowlanej, kolizji oraz wypadku drogowego, pozyskując materiał do analiz w sposób szybki, dokładny, bezinwazyjny.

Wróć