Inwentaryzacja konstrukcji nośnej hali

Kolejny przykład wykorzystania skaningu do monitoringu obiektów. Przeprowadzono pełną inwentaryzację konstrukcji nośnej hali o rozpiętości 50mx50m i stworzono model 3D lin nośnych. Na terenie obiektu zamontowano również punkty pomiarowe, repery, a także szczelinomierze celem dalszych obserwacji obiektu.

Wróć