Inwentaryzacja obiektu kubaturowego

Wykonaliśmy skaning całego obiektu. Sporządzono widoki elewacji, rzuty każdej kondygnacji, przekroje pionowe. Wykonaliśmy ponad 600 skanów, które połączono w jeden przestrzenny model 3D. W skład obiektu budowlanego wchodziło 5 części o różnych wysokościach (od 8,6m do 15,6m) i liczbach kondygnacji (od 2 do 4). Powierzchnia zabudowy wyniosła 3.150m2, natomiast jego kubatura 36.000 m3.Wróć