Inwentaryzacja tuneli metra

Zeskanowaliśmy kolejne odcinki tuneli II linii warszawskiego metra. Pomierzyliśmy północne tunele pomiędzy stacjami C10, C11, C12 oraz pomiędzy C13 a C14. Sumaryczna długość tych tuneli to 1840 m.

Skanujemy obudowę tuneli w celu określenia jej odchyłki od położenia projektowego. Łącznie zeskanowaliśmy już ponad 5.0 km tuneli. Dokładność wyznaczenia położenia punktu w złączonej chmurze nie przekroczyła 7 mm.

Materiał filmowy

Wróć