Kaplica

Pomierzyliśmy kaplicę w budowanym centrum kultu religijnego. Na podstawie otrzymanej chmury punktów opracowaliśmy model 3D.

Wróć