Konstrukcje nośne

Sporządziliśmy dokumentację geometryczną słupów celem ich odtworzenia w trakcie modernizacji. Sporządzono rzuty poziome oraz przekroje pionowe 16 słupów.

Wróć