Kopalnia Węgla Kamiennego

Wykonano skaning laserowy szybu oraz wyrobiska. Badano wychylenia prowadników szybowych oraz opracowano przekroje wyrobiska.

Materiał filmowy

Wróć