Kościół z XVIII wieku

Prace terenowe, związane z stworzeniem dokumentacji kościoła przeprowadzono dwoma skanerami tj. Leica C10 oraz Z+F 5006i, a całość dopełnił pomiar tachimetryczny (kontrolny). Ponieważ obiekt był dwukrotnie rozbudowywany nasze opracowanie niezmiernie pomoże w pracach projektowych oraz rewitalizacyjnych kościoła. Jako wynik przekazano zleceniodawcy dokumentację architektoniczno budowlaną.

Wróć