Obiekt szpitalny

Wykonano skaning całego obiektu od zewnątrz. Sporządzono widoki 200 metrów elewacji w formie wektorowej oraz przestrzenny model 3D całej bryły budynku. Kubatura obiektu wynosi 23.500m3.

Wróć