Pomiary kubaturowe zwałowisk

Wykonujemy okresowe pomiary kubatur różnego rodzaju materiałów gromadzonych na hałdach w silosach, zbiornikach. Łączna kubatura wszystkich zwałowisk wyniosła 720.000m3.

Materiał filmowy

Wróć